+91 9962590571, 8220666148
enquiry@iascertification.com

ISO 45001 İç Denetçi Eğitimi

ISO 45001 Internal Auditor Training

About ISO 45001 internal auditor training

ISO 45001 internal auditor training helps delegates to understand the basic structure of occupational health and safety management system (OH&SMS) and as well as the ISO 45001:2018 requirements to initiate an OH&SMS internal audit. This training certainly enhances the auditing skills of the delegates to plan, conduct, and manage an internal audit in compliance with ISO 19011.

Pre-requites

To participate in this ISO 45001 internal auditor training, the candidates should have some prior knowledge.

 • Basic knowledge of OH&S and as well as ISO 45001 requirements
 • Also, the delegates should know to communicate in English

If not, the delegates are recommended to take our ISO 45001 awareness and foundation training course.

Who should take the ISO 45001 internal auditor training?

All interested candidates are eligible to participate in this ISO 45001 internal auditor training. But, this training is must for,

 • Safety managers
 • OH&S representatives as well as consultants

Course duration

IAS – the leading internal auditor training platform in Turkey

Integrated Assessment Services is an accredited training platform for lead auditor training, internal auditor training as well as awareness and foundation training courses. We offer ISO 45001 internal auditor training to guide the delegates to confidently conduct a OH&S internal audit based on ISO 45001. The training duration of ISO 45001 internal auditor training is 2 days. The participants should pass in the written examination to achieve the professional internal auditor certificate. IAS also provides a participation certificate for all who attended the training program.

We also conduct an online ISO 45001 internal auditor training program associated with our sister concern EAS (Empowering Assurance System). Now you can boost your skills to perform a proficient OH&S internal audit from the place you are! It is also a 2 days training program but you get to access the online portal for 30 days from the day of payment. So you can attend the course and take online examination anytime within these 30 days. The completion certificate will be sent to your registered email address.

Course content

The ISO 45001 internal auditor course includes:

 • Introduction to ISO 45001
 • Overview of ISO 45001:2018
 • Audit definitions as well as its types
 • Planning and preparation of audit report
 • Also, includes the roles and responsibilities of an internal auditor

Learning outcomes of ISO 45001 internal auditor training

By completing our ISO 45001 internal auditor training course successfully, you can able to:

 • Learn the structure of ISO 45001
 • Understand the requirements of ISO 45001:2018
 • Initiate, conduct and manage the OH&S internal audit
 • Take audit reports and provide follow-up activities
 • Also, you can guide your organization in the preparation of third-party OH&S audit
Kindly contact us, to know more about the ISO 45001 internal auditor course and training program in Turkey!

ISO 45001 İç Denetçi Eğitimi

ISO 45001 iç denetçi eğitimi hakkında

ISO 45001 iç denetçi eğitimi, delegelerin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin (OH&SMS) temel yapısını ve ayrıca bir OH&SMS iç denetimi başlatmak için ISO 45001:2018 gerekliliklerini anlamalarına yardımcı olur. Bu eğitim kesinlikle delegelerin ISO 19011’e uygun bir iç denetimi planlama, yürütme ve yönetme konusundaki denetim becerilerini geliştirir.

Ön gereksinimler

Bu ISO 45001 iç denetçi eğitimine katılabilmek için adayların bazı ön bilgilere sahip olmaları gerekmektedir.

 • OH&S ve ayrıca ISO 45001 hakkında temel bilgiler gereksinimler
 • Ayrıca, delegeler İngilizce iletişim kurmayı bilmelidir

Aksi takdirde, delegelerin ISO 45001 farkındalık ve temel eğitim kursumuzu almaları önerilir.

ISO 45001 iç denetçi eğitimini kimler almalı?

İlgili tüm adaylar bu ISO 45001 iç denetçi eğitimine katılmaya hak kazanır. Ancak bu eğitim,

 • Güvenlik yöneticileri
 • İSG temsilcileri ve danışmanlar

Kurs süresi

IAS – Türkiye’nin lider iç denetçi eğitim platformu

Entegre Değerlendirme Hizmetleri, baş denetçi eğitimi, iç denetçi eğitimi ile farkındalık ve temel eğitim kursları için akredite bir eğitim platformudur. Delegelere ISO 45001’e dayalı bir İSG iç denetimini güvenle yürütmeleri için rehberlik edecek ISO 45001 iç denetçi eğitimi sunuyoruz. ISO 45001 iç denetçi eğitiminin eğitim süresi 2 gündür. Katılımcıların mesleki iç denetçi sertifikası alabilmeleri için yazılı sınava girmeleri gerekmektedir. IAS ayrıca eğitim programına katılan herkese katılım sertifikası vermektedir.

Ayrıca kardeş endişemiz EAS (Empowering Assurance System) ile ilişkili çevrimiçi bir ISO 45001 iç denetçi eğitim programı yürütüyoruz. Artık bulunduğunuz yerden yetkin bir İSG iç denetimi gerçekleştirmek için becerilerinizi artırabilirsiniz! Aynı zamanda 2 günlük bir eğitim programıdır ancak ödeme gününden itibaren 30 gün boyunca çevrimiçi portala erişebilirsiniz. Böylece bu 30 gün içinde istediğiniz zaman kursa katılabilir ve online sınava girebilirsiniz. Bitirme sertifikası kayıtlı e-posta adresinize gönderilecektir.

Kurs içeriği

ISO 45001 iç denetçi kursu şunları içerir:

 • ISO 45001’e Giriş
 • ISO 45001:2018’e Genel Bakış
 • Denetim tanımları ve türleri
 • Denetim raporunun planlanması ve hazırlanması
 • Ayrıca, bir iç denetçinin görev ve sorumluluklarını içerir

ISO 45001 iç denetçi eğitiminin öğrenme sonuçları

ISO 45001 iç denetçi eğitimi kursumuzu başarıyla tamamlayarak, :

 • ISO 45001’in yapısını öğrenin
 • ISO 45001:2018 gereksinimlerini anlayın
 • İSG iç denetimini başlatın, yürütün ve yönetin
 • Denetim raporları alın ve takip faaliyetleri sağlayın
 • Ayrıca, üçüncü taraf İSG denetiminin hazırlanmasında kuruluşunuza rehberlik edebilirsiniz
Türkiye’deki ISO 45001 iç denetçi kursu ve eğitim programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin!