+91 9962590571, 8220666148
enquiry@iascertification.com

ISO 50001 Sertifikası

hakkında ISO 50001 Sertifikası

IAS, Türkiye’nin en yetkin ISO Belgelendirme Kuruluşlarından biridir. IAS, Türkiye’de ve diğer ülke standartlarında denetimler yapmakta ve ISO 50001 sertifikası vermektedir. Ayrıca Türkiye’de ISO 50001 aracılığıyla İç Denetçi Eğitimi ve Farkındalık/Temel Eğitimi vermektedir. IAS, Türk kuruluşlar için İç Denetim Eğitimi ve Farkındalık dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunmaktadır.

ISO 50001:2018– Enerji Yönetim Sistemi ve sertifikasyonu hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklayın.</a >

Bir Kuruluş ISO 50001 sertifikası almak için ne yapmalıdır?

Bir denetim düzenlemek ve kuruluşun özel denetim prosedürleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için IAS’yi arayın. Şirketinizde ISO 50001:2018-Enerji Yönetim Sistemini uygulamak için bütçe ayırın. (Örneğin, belgelendirme, Farkındalık ve İç Denetim ile çalışanları eğitmek, sistemi uygulamak vb.) IAS tarafından eğitilmiş İç Denetçilerinizden yararlanarak eksiksiz bir iç denetim programı oluşturun.

Kimler & ISO 50001 Sertifikası alınsın mı?

Tüm kuruluşlar – küçük, orta ve büyük – enerjiden tasarruf etmek ve maliyetleri artırmak ister. Türkiye’deki üretici ve tüccarlar da artan enerji harcamalarından kaçınmak için ISO 50001 belgesine başvurabilirler.

Türkiye’de EnMS neleri kapsıyor?

Yeni ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi aşağıdaki tüm alanları kapsayacaktır:

Enerji Üretimi ve Tüketimi, Enerji Ürün Tedarik Zinciri, Enerji Son Kullanımını Azaltma ve Rasyonelleştirme. Çalışanların Tükettiği Dolaylı Enerji, Sertifikasyona Uyum İçin Eğitim Gereksinimleri

Enerji fiyatları artıyor. ISO 50001 standartlarını karşılayan kuruluşlar, enerji faturalarında tasarruf sağlayacaktır. Ayrıca, Türk mevzuatına uyulmaması durumunda para cezası olasılığını da azaltırlar.

Türkiye’de bir ISO 50001 akreditasyonu, operasyonel giderleri ve iş risklerini azaltmak için tasarlanmıştır. Ülke genelinde tanınmaktadır. ISO 50001 sertifikası, işletmelerin maksimum üretkenlik elde etmelerine, yüksek düzeyde iş yeri güvenliğini korumalarına ve pazardaki itibarlarını artırmalarına yardımcı olacaktır.

Türkiye’nin ISO 50001 sertifikasını almak ne kadar sürer?

Türkiye ISO belgesinin alınması ortalama 90 gün sürse de bazı standartlar için 180 gün gerekiyor.

IAS, Türkiye’de ISO 50001’in benimsenmesini nasıl destekliyor?

IAS, ISO 50001 sertifikasında dünya lideri olup, markayı kazanmak isteyen işletmelere hizmet vermektedir. IAS ayrıca kuruluşlara bir enerji yönetim sisteminin nasıl hayata geçirileceği konusunda eğitim ve seminerler vermektedir.

İşletmelere bu enerji yönetim sistemini uygulamaktan sorumlu olacak özel iç denetçiler sağlamak için bir eğitim ve sertifikasyon programına sahiptir. İç Denetçi eğitimi ve sertifikasyonu, IAS’nin şirketlere standardı uygulamaya koymaktan sorumlu olacak uzman iç denetçiler veren ISO 50001 programı aracılığıyla da mevcuttur.

ISO 50001 sertifikası olmanın faydaları:

  • Enerji kullanımınızı daha etkin bir şekilde kontrol etmek için bir ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi kullanabilir, bu da daha düşük enerji maliyetleri ve ekstra şirket tasarrufu sağlar.
  • İyileştirilmiş sağlık ve güvenliğin yanı sıra riskleri yönetmenin daha etkili yolları.
  • İnovasyon için daha güçlü bir temel (büyüme için yeni fırsatların sunulması).
  • Emisyonları azaltmak için gereken ekipmanlara (güneş panelleri vb. yeşil çözümler gibi) yönelik iyileştirilmiş yatırımlar.
  • Kendi alanında lider olan, çevreye karşı sorumlu bir şirkette çalışmanın sonucunda artan çalışan iş tatmini.
  • Şirketler, çevre uygulamalarıyla ilgili daha etkili iletişim kurmak için sertifikayı da kullanabilir. Firmaların kamu imajlarını geliştirirken yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamalarına yardımcı olabilir. Artık her ölçekten şirket, artık ulaşılamaz bir hedef olmayan IAS’nin yardımıyla ISO 50001 sertifikası alabilir.
  • Enerji ile ilgili prosedürlerinizi sürekli geliştirerek. Şirketinizin sürekli gelişimi, enerji teknolojisi inovasyonunda eğrinin önünde kalmasını ve aynı zamanda hedeflerinize ulaşmak için yolda kalmanızı sağlar. Sürekli gelişim, işletmenizin programa uymasını ve küçük uygunsuzlukların büyük sorunlara dönüşmeden ele alınmasını da sağlar.
  • Enerjiyi daha verimli kullandığınızda, sera gazı emisyonlarını azaltabilirsiniz. Yeni enerji teknolojisini kullanmak, sera gazlarını azaltma yeteneğine sahiptir. Küresel ısınma, sera gazlarının neden olduğu, çevre üzerinde olumsuz etkisi olan sıcaklıktaki ani bir artıştır.

ISO 50001 Türkiye’deki Sertifikasyon süreci:

ISO 50001 sertifikasyon süreci iki adımdan oluşur:

Başvuru Gönderin: Türkiye’de ISO 50001 sertifikası almak için başvurunuzu ve gerekli belgeleri IAS’ye göndermeniz gerekmektedir. IAS, sunulan belgeleri ISO 50001:2018 standardının yeni gereksinimlerine uygunluk açısından kontrol edecektir. Tüm belgelerin başarıyla teslim edilmesinin ardından, IAS size bir ISO 50001 Sertifikası verecektir.

İlk Değerlendirme Denetimi: IAS’de şirketinizin ilk yerinde değerlendirmesi için gelmeniz gerekecektir. Bunun için mevcut belgelenmiş yönetim sisteminizin bir kopyasını göndermeniz gerekir. IAS denetçileri, standarttaki tüm alanların EnMS sisteminizde ele alındığından ve kuruluşunuzun Sertifikasyona hazır olduğundan emin olmak için ön doğrulama yapar (Aşama2 Denetimi)

Aşama 2 Denetimi: İlk Değerlendirme Denetiminin olumlu olması üzerine, şirketinizin ofisini ziyaret ederek 3 günlük bir süre için 2. aşama denetimi gerçekleştirilir. Bu ziyarette IAS, Enerji Yönetim Sisteminizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olmak için ayrıntılı ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Denetimleri gerçekleştirir. Kuruluşunuzda başarılı bir Aşama 2 denetiminin ardından bir ISO 50001 Sertifikası alacaksınız.

IAS, Türkiye’deki en gelişmiş, sertifikalı ve deneyimli ISO 50001 Belgelendirme Kuruluşlarından biri olarak tanınmaktadır. IAS’nin ana hedefi, tüm müşterileri için kaliteli eğitim hizmetleri sunmada mükemmelliğe ulaşmaktır.

IAS tarafından verilen ISO 50001 Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır.

ISO 50001 Sertifikasyon süreci hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklayın

IAS ile iletişime geçin

ISO 50001 Belgesi ve IAS hizmetlerine nasıl başvurulacağı hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.