+91 9962590571, 8220666148
enquiry@iascertification.com

ISO Eğitimi Istanbul

ISO Eğitimleri Istanbul

Entegre Değerlendirme hizmetleri, İstanbul’da birkaç dizi ISO Eğitimi sağlar.

ISO 9001 ile İlgili ISO Eğitimleri Istanbul

ISO 9001, her türlü kuruluş için geçerli olan genel bir standarttır. Bu standart, müşterilere tutarlı Kaliteli hizmetler sunmaktan bahseder. IAS, bu tür ISO Eğitimleri Istanbul aşağıdaki gibi çeşitli seviyelerde vermektedir:

  1. ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi
  2. ISO 9001 İç Denetçi Eğitimi
  3. ISO 9001 Temel Eğitimi

ISO 14001 ISO Eğitimleri Istanbul

ISO 14001 – ISO 14001, kuruluşların faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini belirlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir çevre yönetim aracıdır. ISO 14001, şirketlerin bir Çevre Yönetim Sistemi geliştirmesi ve uygulaması için bir çerçeve sağlar. ISO 14001 konusunda ISO Eğitimleri Istanbul, başarılı vaka çalışmaları ile ISO eğitimi vermek için pratik deneyim ve uzmanlığımızı kullandığımız IAS’nin ISO 9001 ekibi tarafından verilmektedir.

IAS, İstanbul’da IRCA Baş Denetçi Eğitimi, İç Denetçi Eğitimi ve Hazırlık eğitimi gibi güvenlik kursları EMS ISO eğitimleri vermektedir. Bu, sınıfta ve Çevrimiçi Sanal modda sağlanır.

ISO 45001 ISO Eğitimleri Istanbul

ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği için yeni bir ISO standardıdır. ISO 45001, ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) tarafından 2018 yılında yayınlandı ve 2019’dan itibaren geçerli oldu. ISO 45001 konusunda ISO Eğitimleri Istanbul, güvenlik görevlilerine, danışmanlara, ISO 45001 uygulanan firmaların çalışanlarına, güvenlik denetçilerine vb. verilmektedir. IAS’ta, İstanbul’da başarılı vaka çalışmaları ile ISO eğitimleri vermek için pratik deneyimimizi ve uzmanlığımızı kullanın.

IAS, İstanbul’da IRCA Baş Denetçi Eğitimi, İç Denetçi Eğitimi ve Hazırlık eğitimi gibi güvenlik kursları OHSMS ISO eğitimleri vermektedir. Bu, sınıfta ve Çevrimiçi Sanal modda sağlanır.

ISO 22000 ile ilgili ISO Eğitimleri Istanbul

ISO 22000, tedarik zinciri boyunca gıda ürünlerini işleyen tedarikçiler, üreticiler ve distribütörler için bir gıda güvenliği yönetim sistemi gereksinimleri sağlar. Bu standart temel olarak gıda güvenliği ve hijyenine yöneliktir. Genellikle gıda güvenliği denetçileri, kalite yöneticileri, üst yönetim, denetçiler ve danışmanlar, bu kuruluşların çalışanları bu dersi alırlar.

IAS, IRCA Baş Denetçi Eğitimi, İç Denetçi Eğitimi ve Temel Eğitim gibi türlerde güvenlik kursları ISO 22000 ISO Eğitimleri Istanbul vermektedir. Bu, sınıfta ve Çevrimiçi Sanal modda sağlanır.

ISO 27001 ISO Eğitimleri Istanbul

ISO 27001, ISO/IEC 27002’yi temel alan ISO Bilgi Güvenliği Yönetimine ilişkin bir ISO standardıdır. ISO 27001 konusunda ISO Eğitimleri Istanbul, bilgi güvenliği yöneticileri, denetçiler, BT güvenliğinden sorumlu personel ve bilgi varlığına sahip kuruluşların analistleri için verilmektedir.

IAS, ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi, ISO 27001 İç Denetçi Eğitimi ve ISO 27001 Temel Eğitim gibi türlerde ISO 27001 ISO Eğitimleri Istanbul vermektedir. Bu, sınıfta ve Çevrimiçi Sanal modda sağlanır.

ISO Eğitimleri İstanbul ISO 13485 Üzerine

ISO 13485 – ISO 13485, tıbbi cihazlar ISO Eğitimleri Istanbul için küresel bir standarttır. ISO 13485, bir kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gereklilikler ve tavsiyeler sağlar. ISO Tıbbi Cihazlar konusunda ISO Eğitimleri Istanbul, başarılı vaka çalışmaları ile ISO eğitimleri vermek için pratik deneyim ve uzmanlığımızı kullandığımız IAS’nin ISO 9001 uzmanları tarafından verilmektedir.

ISO/TS 16949 ISO Eğitimleri Istanbul

ISO/TS 16949, otomotiv sektörü için bir ISO standardıdır. ISO/TS 16949 üzerine ISO 9001 ISO Eğitimleri Istanbul, IAS’nin ISO 9001 ekibi tarafından, uygulamalı deneyim ve uzmanlığımızı kullanarak ISO eğitimlerini başarılı vaka çalışmaları ile sağlamak için verilmektedir.

IAS, Otomotiv KYS ISO/TS 16949 ISO Eğitimleri Istanbul ISO/TS 16949 İç Denetçi Eğitimi ve ISO/TS 16949 Temel Eğitimi gibi türlerde vermektedir. Bu, sınıfta ve Çevrimiçi Sanal modda sağlanır.

ISO 17025 ISO Eğitimleri Istanbul

ISO 17025 ISO Eğitimleri Istanbul ISO 17025 konusunda laboratuvarlar, muayene kuruluşları ve kalibrasyon hizmeti sağlayıcıları için ISO Eğitimi İstanbul verilmektedir.

IAS, ISO/IEC 17025 İç Denetçi Eğitimi gibi türlerde İstanbul’da ISO 17025 ISO eğitimlerine akreditasyon hizmeti vermektedir. Bu, sınıfta ve Çevrimiçi Sanal modda sağlanır.

ISO 9001+ ISO 14001 + ISO 45001 Konulu ISO Eğitimleri Istanbul

Bu entegre bir çevre, sağlık ve güvenlik yönetim sistemi sağlamak için geliştirilmiştir. ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalı kuruluşlara entegre ISO Eğitimleri Istanbul vermek için tasarlanmıştır. İstanbul’daki bu ISO Eğitimleri, şirketlere ISO standartlarının etkin bir şekilde uygulanmasını göstermek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Diğer ISO Eğitimleri Istanbul

IAS müşterinin ihtiyaçlarına göre İstanbul’da başka ISO eğitimler vermektedir. ISO Eğitim ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO / TS 16949, ISO 27000, ISO 20000, ISO 22000, ISO 31000 ve ISO 50000 kapsar.

Yeni ISO Eğitimleri Istanbul İletişim bize bugün. IAS tam memnuniyeti zamanında eğitimi verecek. enquiry@iascertification.com bize ulaşın