+91 9962590571, 8220666148
enquiry@iascertification.com

Sertifikasyon Süreci

hakkında Sertifikasyon Süreci

1. Amaç:

IAS Sertifikasyon Süreci Hakkında Genel Bilgiler.

2. Kapsam:

IAS Sertifikasyon Süreci hakkında farkındalık.

3. Sorumluluklar:

Aday Temsilci / Genel Müdürlük – IAS.

4. Açıklama:

IAS, çeşitli yönetim sistemleri için bağımsız sertifikasyon hizmetleri sağlar.

5. Yönetim Sistemleri Sertifikasyon Programı:

5.1. Program, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001, IATF 16949, AS9100D ve ISO 13485 gibi Uluslararası Standartlara uygun olarak çeşitli yönetim sistemlerinin/sistemlerinin belgelendirilmesi için IAS tarafından yapılan değerlendirmeyi kapsar.

5.2. Sertifikalar, aşağıdaki akreditasyonlara / sertifikasyon şemalarına göre verilir:
akreditasyon alındıktan sonra akredite sertifika verilecektir.

5.3. Akreditasyon Kapsamı

5.3.1. Akreditasyon, belgelendirme kuruluşunun kalite sistemi ile farklı kod ve sektörler altında tanımlanan çalışma alanlarında veya belgelendirme kuruluşunun değerlendirme ve onay belgelerini düzenlemeye yetkili olduğu belirtilen belgelendirme kapsamını kapsar.

5.3.2. Diğer bilgiler ve müşteri listesi için; www.iascertification.com adresini ziyaret edin

5.4. Değerlendirme Kapsamı

IAS tarafından kuruluşa verilen onay belgesinde yer alan standart kapsamında, sektör/kuruluş tarafından tatmin edici bir değerlendirmeden sonra gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlerdir.

5.5. Uluslararası Standartlara Göre Yönetim Sistemleri

Aşağıdaki Yönetim Sistemleri Standartları / Spesifikasyonlarının sertifikaları IAS tarafından sunulmaktadır.

5.1.5.1. Kalite Yönetim Sistemi (QMS) – ISO 9001

5.5.1.1. Uluslararası Standartlar, bir kuruluşun müşteri ve geçerli yasal gereksinimleri karşılayan ürünleri tutarlı bir şekilde sağlama yeteneğini göstermesi ve sistemin etkin bir şekilde uygulanması yoluyla müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlaması gereken kalite yönetim sistemleri için gereksinimleri belirtir. Sistemin sürekli iyileştirilmesi için süreçler ve müşteriye ve geçerli düzenleyici şartlara uygunluğun güvencesi.

5.1.5.2. Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) – ISO 14001

5.5.2.1. Bir çevre yönetim sisteminin gerekliliği, bir kuruluşun önemli yönlerini ve bunların etkilerini belirlemesine, bir kuruluşun tabi olduğu yasal ve diğer gereksinimleri dikkate alan politika ve hedefler geliştirmesine ve uygulamasına ve tüm ilgili taraflara önemli çevresel yönler hakkında bilgi verme kararı almak. Kuruluşun kontrol edebileceği ve etkileyebileceği çevre boyutları için geçerlidir. Kendi başına belirli çevresel performans kriterleri belirtmez.

5.1.5.2.2. Uygulamanın kapsamı, kuruluşun çevre politikası, faaliyetlerinin doğası, ürünleri, hizmetleri, konumu ve faaliyet gösterdiği koşullar gibi faktörlere bağlıdır.

5.1.5.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (İSGYS) – ISO 45001

5.5.3.1. Bu standart, bir kuruluşun İSG risklerini kontrol etmesini ve performansını iyileştirmesini sağlamak için bir iş sağlığı ve güvenliği (İS ve S) yönetimi sistemi için gereksinimleri verir.

5.1.5.3.2. Bu standart, ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade personel ve süreçlerin iş sağlığı ve güvenliğini ele almayı amaçlamaktadır.

5.1.5.3.3. Standart, isteyen herhangi bir kuruluş için geçerlidir.

 1. a) Faaliyetleriyle ilgili İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlara ve diğer ilgili taraflara yönelik riski ortadan kaldırmak ve en aza indirmek için bir İSG yönetim sistemi oluşturun.
  b) İSG yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek
  c) Belirtilen İSG politikasına uygunluğundan emin olmak
  d) Yasal ve diğer gerekliliklere uygunluk

5.1.5.4. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (FSMS) – ISO 22000

5.5.4.1. Bir kuruluşun FSMS’sinin belgelendirilmesi, belgelendirilmiş kuruluşun süreçlerinin, faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin gıda güvenliği yönetimi için kuruluşun gıda güvenliği politikasına ve gereksinimlerine uygun bir sistem uyguladığına dair güvence sağlamanın yollarından biridir. ISO 22000.

5.1.5.4.2. Gıda zincirinin herhangi bir alanında yer alan ve sürekli olarak güvenli ürünler sağlayan sistemler uygulamak isteyen, büyüklüğü ne olursa olsun tüm kuruluşlar için geçerlidir.

5.1.5.5. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) – ISO 27001

5.1.5.5.1. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), hassas şirket bilgilerinin güvenli kalması için yönetilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. İnsanları, süreçleri ve BT sistemlerini kapsar.

5.1.5.5.2. Bir kuruluşun BGYS’sinin belgelendirilmesi, kuruluşun, müşteri bilgileri de dahil olmak üzere kuruluş tarafından tutulan bilgilerin güvenliğini oluşturmak, uygulamak, işletmek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için bir modele sahip olmasını sağlar. Uygulanan BGYS, kuruluşun ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş güvenlik kontrollerinin uygulanmasıyla genel iş risklerinin ele alınmasını sağlar, böylece insanların üretkenliğini artırır ve kurumsal imajı geliştirir.

5.1.5.6. Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) – ISO 50001

5.1.5.6.1 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kuruluşların enerjiyi yönetmeleri ve kontrol etmeleri için enerji verimliliğini artırabilecek, maliyetleri azaltabilecek ve enerji performansını iyileştirebilecek yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. ISO 50001, işletmelerin enerji tüketiminizi veya enerji performansınızı Sistematik bir yaklaşımla daha iyi kullanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

5.1.5.6.2 Bu standart, ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ve ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) başta olmak üzere diğer yönetim sistemleriyle uyumludur. ISO 50001, Planla-Uygula-Kontrol Et-Uygula (PDCA) döngüsüne dayanmaktadır ve entegre Belgelendirme hem teknik hem de yönetsel faaliyetlerde bulunmak.

5.2. Ürün Sertifikaları

Ürün belgelendirme süreci, güvenlik, kalite ve diğer ürün özelliklerini ele alan düzenlemelere ve standartlara uygunluğu değerlendirmek için etkili bir mekanizmadır.

Pazar öncesi onay ve sertifikasyon, dünya çapında büyük pazarlara erişim arayan birçok ürün, bileşen ve aksesuar türü üreticileri için yasal bir gerekliliktir. Üreticiler, zorunlu sertifikasyon gerekliliklerini karşılamanın yanı sıra, ürünlerinin gönüllü standartların teknik gerekliliklerine uygunluk açısından test edilmesini de seçebilirler. Şirketler, ürünlerini ek gönüllü test ve sertifikasyona tabi tutarak, ürünlerini rakiplerinden farklılaştırabilir ve ayrıca alıcılara ve tüketicilere, aynı zamanda kullanımı güvenli olan kaliteli ürünler sağlama konusundaki kararlılıklarını gösterebilirler.

 • Yapı Ürünleri
 • Çocuk Ürünleri
 • Elektrik Ürünleri
 • Yangın Güvenliği Ürünleri
 • Gaz Güvenlik Ürünleri
 • Baş Koruma Ürünleri
 • Bahçe Ürünleri
 • Makine Ürünleri
 • Kişisel Koruyucu Donanım Ürünleri
 • Basınçlı Ekipman Ürünleri
 • Atık Su Arıtma Ürünleri
 • Su/ Sıhhi Tesisat Ürünleri
 • Dokuma Tabanlı Ürünler
 • Gıda ürünleri

5.3 Eğitim

ISO Baş Denetçi eğitimi kursu, sektörümüzde en çok tanınan kurslardan biridir. Bu üst düzey, beş günlük kurs, kalite yönetim sistemlerinin ISO standardına göre etkin bir şekilde denetlenmesine odaklanır ve şunları içerir; bir denetime liderlik etme, denetimlerin planlanması ve hazırlanması, denetim teknikleri ve denetim raporlaması.

İki günlük IRCA Sertifikalı Geçiş eğitimi kursu, ör. Yeni ISO 45001:2018 revizyonuna OHSAS 18001 standardı. Bu kurs, PowerPoint sunumuna güvenmek yerine kavramları öğretmek için alıştırmalar, atölye çalışmaları, rol oynama ve vaka çalışmaları kullanır.

ISO Farkındalık eğitimiiki günlük kurs, ISO standardının kavramları ve odak noktası hakkında ayrıntılı bir anlayış sağlar ve bir yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulamak için gerekli bilgileri sağlar.

6. Yönetim Sistemleri Sertifikasyonu (Kayıt)

6.1. Uygulama

6.1.1. IAS’den yönetim sistemi sertifikası almayı amaçlayan kuruluş, diğer ayrıntılarla birlikte değerlendirmenin kapsamını gösteren anketi doldurmak için. Başvuru formunda verilen detaylara göre hesaplanan gerekli adam günlerine göre ve beyan edilen değerlendirme kapsamının IAS’nin akreditasyon kapsamındaki yetkisi dahilinde olması sağlanarak kuruluşa teklif verilir.

6.2. Belgelerin Teslimi

6.2.1. Kuruluş, usulüne uygun olarak imzalanmış değerlendirmenin kapsamını belirten Başvuru Formunu IAS tarafından incelenmek üzere gönderir.

6.2.2. Genellikle ihale sürecine dahil olan bir müşteri tabanı oluşturan Kamu Sektörü Birimi, yani PSU için, bu PSU’lar tarafından İş Emri / Satın Alma Emri verilmesi, Sipariş Kabulü ve Satın Alma Emri için eşdeğer belge olarak kabul edilir. Şartların kabul edildiği kabul edildi & Bu belgenin 4. Maddesinde belirtilen koşullar.

6.2.3. Bu gibi durumlarda, belgelendirme gerekliliklerinin ayrıntıları, Akredite Yönetim Sistemi Süreci belgesi aracılığıyla sağlanacaktır.

6.3. Belgelerin Değerlendirilmesi

6.3.1. Belgelerin değerlendirilmesi, planlanan Aşama I denetiminden önce veya Aşama I denetimi sırasında yapılabilir. Denetim kapsamına daha iyi odaklanmak için belgelerin Aşama I denetiminden en az 4 gün önce alınması ve gözden geçirilmesi tercih edilir. Yönetim sistemi dokümantasyonunun uygulama açısından yeterliliği değerlendirme sırasında gözden geçirilir ve eksik bulunursa uygun yorumlar Denetlenene Aşama I raporu ile iletilir.

6.3.2. Denetim takviminin detayları planlanır ve Kuruma sunulur.

7. Belgelendirme (kayıt) Yönetim Sistemleri Değerlendirmesi 2 aşamada gerçekleştirilir.

 1. a) Aşama I
 2. b) Aşama II

7.1. Her birinin faaliyetleri aşağıda açıklanmıştır:

 1. a) Aşama I – Aşama 1 denetimi,
 • Müşterinin yönetim sistemi belgelerini denetleyin
 • Müşterinin konumunu ve sahaya özgü koşulları değerlendirin ve 2. aşama denetimine hazır olup olmadığını belirlemek için müşterinin personeliyle görüşmeler yapın
 • Özellikle temel performansın veya önemli yönlerin, süreçlerin, hedeflerin ve yönetim sisteminin işleyişinin tanımlanmasıyla ilgili olarak, standardın gereksinimlerine ilişkin müşterinin durumunu ve anlayışını gözden geçirin.
 • Müşterinin yönetim sisteminin kapsamı, süreçleri ve lokasyon(lar)ı ve ilgili yasal ve düzenleyici yönler ve uygunluk (örneğin, müşterinin operasyonunun kalite, çevresel, yasal yönleri, ilgili riskler vb.) ile ilgili gerekli bilgileri toplayın. )
 • 2. aşama denetimi için kaynakların tahsisini gözden geçirin ve 2. aşama denetiminin ayrıntıları üzerinde müşteriyle anlaşın
 • Muhtemel önemli hususlar bağlamında müşterinin yönetim sistemi ve saha operasyonları hakkında yeterli bir anlayış kazanarak 2. aşama denetimini planlamaya odaklanın
 • İç denetimlerin ve yönetimin gözden geçirmesinin planlanıp gerçekleştirilmediğini ve yönetim sisteminin uygulama düzeyinin müşterinin 2. aşama denetimine hazır olduğunu kanıtladığını değerlendirin. Aşama 1 denetimi, yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için müşterinin tesislerinde gerçekleştirilecektir.
 • Aşama 1 denetim bulguları, 2. aşama denetimi sırasında uygunsuzluk olarak sınıflandırılabilecek tüm endişe alanlarının belirlenmesi de dahil olmak üzere belgelenecek ve müşteriye iletilecektir.
 • 1. Aşama ve 2. Aşama denetimleri arasındaki aralığın belirlenmesinde, 1. aşama denetimi sırasında belirlenen endişe alanlarının çözülmesi için müşterinin ihtiyaçları dikkate alınacaktır. IAS’nin 2. aşama için düzenlemelerini de gözden geçirmesi gerekebilir.
 1. b) Aşama II – Denetim

Aşama 2 denetiminin amacı, müşterinin yönetim sisteminin etkinliği de dahil olmak üzere uygulamasını değerlendirmektir. Aşama 2 denetimi müşterinin tesis(ler)inde gerçekleştirilecektir. En azından aşağıdakileri içerecektir:

 • Geçerli yönetim sistemi standardının veya diğer normatif belgenin tüm gereksinimlerine uygunluk hakkında bilgi ve kanıt;
 • Temel performans hedefleri ve hedeflerine göre performansın izlenmesi, ölçülmesi, raporlanması ve gözden geçirilmesi (geçerli yönetim sistemi standardındaki veya diğer normatif belgedeki beklentilerle tutarlı olarak);
 • Yasal uygunluk açısından müşterinin yönetim sistemi ve performansı;
 • Müşterinin süreçlerinin operasyonel kontrolü;
 • İç denetim ve yönetim incelemesi;
 • Müşterinin politikaları için yönetim sorumluluğu;
 • Normatif gereklilikler, politika, performans hedefleri ve hedefler (geçerli yönetim sistemi standardındaki veya diğer normatif belgedeki beklentilerle tutarlı olarak), geçerli yasal gereklilikler, sorumluluklar, personelin yetkinliği, operasyonlar, prosedürler, performans verileri ve iç denetim bulguları ve sonuçları.

Aşama II faaliyeti, Aşama I faaliyetinin tamamlanmasından itibaren 90 gün içinde planlanacaktır.

7.2. Sertifikasyon denetiminin sonucu (İlk/Yenileme):

7.2.1. Belgelendirme denetimi veya yenileme denetiminin sonucuna, denetim sırasında not edilen uygunsuzlukların niteliği de dahil olmak üzere denetim bulgularına göre karar verilir.

Dört olası sonuç vardır:
 1. Sertifika için öneri
 2. Düzeltici eylemlerin tatmin edici ve / veya etkili bir şekilde uygulanmasına tabi olan sertifikasyon önerisi
 3. Sınırlı yeniden denetim veya daha sonraki bir tarihte takip ziyareti
 4. Sertifikasyon için öneri yok, bu da genellikle tam bir yeniden denetimin gerekli olduğu anlamına gelir.

Yukarıdaki (3) ve (4) için ek ücret ve masraflar alınacaktır.

Not: Denetim sırasında tespit edilen çözülmemiş herhangi bir uygunsuzluk olması durumunda sertifika önerilemez.

7.3. Uygunsuzluk

7.3.1. Uygunsuzluklar denetçiler tarafından Majör ve Minör olarak sınıflandırılacaktır.

7.3.2. Büyük bir uygunsuzluğun özellikleri şunlardır:

 1. Ürün/hizmet kalitesini etkileyen konularla ilgili teknik bir iddiaya uygunluğu gösterememe.
 2. Geçerli denetim kriterlerinin gerektirdiği bir sürecin ve/veya belgelenmiş prosedürün etkin bir şekilde uygulandığına dair kapsamlı bir döküm veya kanıt bulunmaması.
 3. Gerektiğinde geçerli denetim kriterlerinin bir gereksinimini ele alacak belgelenmiş bir prosedürün olmaması.
 4.  Geçerli denetim kriterlerinde belirtilen bir yönetim sistemi öğesinin yokluğu veya toplam sistemsel dökümü; veya etkinin ürünün, süreçlerin veya hizmetin bütünlüğü için zararlı olduğuna karar verilen herhangi bir uygunsuzluk.
 5. Bir veya daha fazla yönetim sistemi gereksiniminin olmaması veya uygulanmaması ve sürdürülememesi; veya nesnel kanıtlar temelinde, yönetim sisteminin politika ve hedeflerine ulaşma kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe uyandıracak bir durum.
 6. Denetim kriterlerinin herhangi bir şartına karşı bir dizi küçük uygunsuzluk, bir sistemin tam bir dökümünü temsil eder ve bu nedenle toplu olarak büyük bir uygunsuzluğu temsil edebilir.

(Not: Bu durum genellikle 4 veya daha fazla uygunsuzluğu temsil eder.

7.3.3. Minör bir uygunsuzluğun özellikleri şunlardır:

 1. Gerektiğinde, belgelenmiş bir prosedürle denetim kriterlerinin bir gereksinimini tam olarak karşılayamama.
 2. Belgelenmiş bir prosedürün münferit olaylarda etkin bir şekilde uygulanmasının dökümü.

7.3.4. NC Gönderimi ve kapanış için zaman çizelgeleri

 • Binbaşı NC Küçük NC
 • Düzeltici Eylem planının sunulması 30 gün 60 gün
 • IAS’ye göre CAP’nin kabulü 60 gün 90 gün
 • Takip ziyareti 60 gün —
 • Doğrulama & Kapanış Yerinde ziyaret Sonraki Ziyaret
 • Yeniden Sertifikalandırma sırasında Sertifika sona erme tarihinden önce NC
 • NC süresinin 30 gün uzatılması

8. Gözetim Denetimi:

8.1. Gözetim faaliyetleri, belgelendirilmiş müşterinin yönetim sisteminin, belgelendirmenin verildiği standarda göre belirtilen gereklilikleri yerine getirip getirmediğini değerlendiren yerinde denetimleri içerecektir. Diğer gözetim faaliyetleri şunları içerebilir:

 1. Sertifikasyonun çeşitli yönleriyle ilgili olarak sertifikasyon kuruluşundan sertifikalı müşteriye yapılan sorgular,
 2. herhangi bir müşterinin faaliyetleriyle ilgili beyanlarını incelemek (ör. tanıtım materyali, web sitesi),
 3. müşteriden belgeleri ve kayıtları (kağıt veya elektronik ortamda) sağlamasını talep eder ve
 4. Sertifikalı müşterinin performansını izlemenin diğer yolları.

8.2. Gözetim denetimleri, yerinde denetimlerdir, ancak tam sistem denetimleri olmak zorunda değildir ve diğer gözetim faaliyetleriyle birlikte planlanmalıdır, böylece belgelendirme kuruluşu, belgelendirilmiş yönetim sisteminin yeniden belgelendirme denetimleri arasında gereklilikleri karşılamaya devam ettiğine dair güveni sürdürebilir. Gözetim denetim programı, en azından

 1. iç denetimler ve yönetim incelemesi,
 2. önceki denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar üzerinde gerçekleştirilen eylemlerin gözden geçirilmesi, şikayetlerin ele alınması
 3. onaylı müşterinin hedeflerine ulaşma konusunda yönetim sisteminin etkinliği, sürekli iyileştirmeyi amaçlayan planlı faaliyetlerin ilerlemesi,
 4. operasyonel kontrole devam etmek,
 5. herhangi bir değişikliğin gözden geçirilmesi ve
 6. işaretlerin kullanımı ve/veya sertifikaya ilişkin diğer herhangi bir referans.

8.3. Gözetim denetimleri yılda en az bir kez yapılır. İlk belgelendirmeyi izleyen ilk gözetim denetiminin tarihi, 2. aşama denetiminin son gününden itibaren 12 aydan fazla olamaz. İkinci gözetim denetiminin tarihi, 2. aşama denetimlerinin son gününden itibaren 24 ayı geçemez.

9. Yeniden Belgelendirme Denetimi:

9.1. İlgili yönetim sistemi standardının veya diğer normatif belgenin tüm gerekliliklerinin sürekli olarak yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmek için yerinde bir yeniden belgelendirme denetimi planlanacak ve yürütülecektir. Yeniden belgelendirme denetiminin amacı, bir bütün olarak yönetim sisteminin sürekli uygunluğunu ve etkinliğini ve belgelendirme kapsamı için geçerliliğini ve uygulanabilirliğini teyit etmektir.

9.2. Yeniden belgelendirme denetimi, belgelendirme süresi boyunca yönetim sisteminin performansını dikkate alacak ve önceki gözetim denetim raporlarının gözden geçirilmesini içerecektir.

9.3. Yönetim sisteminde, müşteride veya yönetim sisteminin çalıştığı bağlamda (örneğin mevzuattaki değişiklikler) önemli değişikliklerin olduğu durumlarda, yeniden belgelendirme denetim faaliyetlerinin bir aşama 1 denetimine sahip olması gerekebilir.

9.4. In the case of multiple sites or certification to multiple management system standards being provided by IAS, the planning for the audit shall ensure adequate on-site audit coverage to provide confidence in the certification.

9.5. The recertification audit shall include an on-site audit that addresses the following:

 1. the effectiveness of the management system in its entirety in the light of internal and external changes and its continued relevance and applicability to the scope of certification;
 2. demonstrated commitment to maintain the effectiveness and improvement of the management system in order to enhance overall performance;
 3. Whether the operation of the certified management system contributes to the achievement of the organization’s policy and objectives.

9.6. When, during a recertification audit, instances of nonconformity or lack of evidence of conformity are identified, the IAS shall define time limits for correction and corrective actions to be implemented prior to the expiration of certification.

10. Special audits

10.1. Extensions to scope

10.1.1. IAS shall, in response to an application for extension to the scope of a certification already granted, undertake a review of the application and determine any audit activities necessary to decide whether or not the extension may be granted. This may be conducted in conjunction with a surveillance audit.

10.2. Short-notice audits

10.2.1. It may be necessary for the IAS to conduct audits of certified clients at short notice to investigate complaints, or in response to changes, or as follow up on suspended clients. In such cases

 • IAS shall describe and make known in advance to the certified clients the conditions under which these short notice visits are to be conducted, and
 • IAS shall exercise additional care in the IAS of the audit team because of the lack of opportunity for the client to object to audit team members.

10.3.Restore:

IAS may restore the certification under such following conditions:

 • Where the outstanding recertification activities are completed.
 • When a client effectively resolves all the non conformities and issues identified which has led to suspension of issuing certificate.
 • When a client complies with the special conditions of certifications.
 • Pending Dues Cleared as per the contract.

9.4. IAS tarafından sağlanan birden fazla tesis veya birden fazla yönetim sistemi standardı belgelendirmesi durumunda, denetim planlaması, belgelendirmeye güven sağlamak için yerinde yeterli denetim kapsamını sağlamalıdır.

9.5. Yeniden belgelendirme denetimi, aşağıdakileri ele alan bir yerinde denetimi içerecektir:

 1. iç ve dış değişikliklerin ışığında kendi bütünlüğü içinde yönetim sisteminin etkinliği ve belgelendirme kapsamıyla sürekli ilgisi ve uygulanabilirliği;
 2. genel performansı artırmak için yönetim sisteminin etkinliğini ve gelişimini sürdürme kararlılığını gösterdi;
 3. Sertifikalı yönetim sisteminin işleyişinin, kuruluşun politika ve hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunup bulunmadığı.

9.6. Yeniden belgelendirme denetimi sırasında, uygunsuzluk veya uygunluk kanıtı eksikliği tespit edildiğinde, IAS, belgelendirmenin sona ermesinden önce uygulanacak düzeltme ve düzeltici faaliyetler için zaman sınırlarını tanımlayacaktır.

10. Özel denetimler

10.1. Kapsam genişletmeleri

10.1.1. IAS, halihazırda verilmiş bir belgelendirme kapsamının genişletilmesine yönelik bir başvuruya cevaben, başvuruyu gözden geçirecek ve uzatmanın verilip verilmeyeceğine karar vermek için gerekli denetim faaliyetlerini belirleyecektir. Bu, bir gözetim denetimi ile birlikte yürütülebilir.

10.2. Kısa süreli denetimler

10.2.1. IAS’nin, şikayetleri araştırmak veya değişikliklere yanıt olarak veya askıya alınan müşterileri takip etmek için kısa sürede sertifikalı müşterilerin denetimlerini yapması gerekebilir. Bu gibi durumlarda

 • IAS, bu kısa bildirim ziyaretlerinin gerçekleştirileceği koşulları önceden belgelendirecek ve bu müşterilere bildirecektir ve
 • IAS, müşterinin denetim ekibi üyelerine itiraz etme fırsatının olmaması nedeniyle denetim ekibinin IAS’sine daha fazla özen gösterecektir.

10.3.Geri Yükle:

IAS, aşağıdaki koşullar altında sertifikayı eski haline getirebilir:

 • Önemli yeniden sertifikalandırma faaliyetlerinin tamamlandığı yer.
 • Bir müşteri, sertifika düzenlemenin askıya alınmasına yol açan tüm uygunsuzlukları ve belirlenen sorunları etkin bir şekilde çözdüğünde.
 • Bir müşteri, sertifikaların özel koşullarına uyduğunda.
 • Sözleşme uyarınca Bekleyen Aidatlar Temizlendi.

10.4.Reddet:

IAS, aşağıdaki koşullar altında sertifikaları reddedebilir:

 1. IAS, müşterinin müşteri kuruluş Faaliyetlerinden tam ve gerekli bilgileri sağlamadığını ve IAS’nin belgelendirmeye devam etme konusunda olumlu bir sonuca varamadığını düşünürse, belgelendirme, uzatma veya yenileme Başvurusunu reddedebilir.
 2. IAS, müşteri kuruluşunun müşterisinden ciddi şikayetler alırsa ve müşteri, tesislerinde kısa süreli Denetimler yapmak için yeterli işbirliğini genişletmiyorsa.
 3. Bir müşteriye yasa dışı/yasa dışı hizmetleri nedeniyle yasal işlem başlatılırsa ve müşterinin müşterilerinin etkilendiğine dair yeterli bilgi varsa.
 4. IAS ile imzalanan denetim sözleşmesindeki maddelere uymayı reddediyor.
 5. IAS, bunu yapmak için Akreditasyon kuruluşundan talimat alırsa.

11. Belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması

11.1. IAS’nin belgelendirme kapsamının askıya alınması, geri çekilmesi veya azaltılması için bir politikası ve belgelenmiş prosedürü/prosedürleri vardır ve belgelendirme kuruluşu tarafından müteakip eylemleri belirtecektir.

11.2. IAS, örneğin aşağıdaki durumlarda belgelendirmeyi askıya alacaktır:

 1. Müşterinin sertifikalı yönetim sistemi, yönetim sisteminin etkinliğine ilişkin gereksinimler de dahil olmak üzere sertifikasyon gereksinimlerini sürekli veya ciddi şekilde karşılamada başarısız oldu,
 2. Belgelendirilmiş müşteri, gözetim veya yeniden belgelendirme denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermiyor veya
 3. Sertifikalı müşteri gönüllü olarak askıya alma talebinde bulundu.

11.3. Askıya alındığında, müşterinin yönetim sistemi sertifikası geçici olarak geçersizdir. Askıya alma durumunda müşteri, sertifikasının daha fazla tanıtımından kaçınır. IAS, belgelendirmenin askıya alınmış durumunu kamuya açık hale getirecek ve uygun gördüğü diğer önlemleri alacaktır.

11.4. Askıya almayla sonuçlanan sorunların IAS tarafından belirlenen bir süre içinde çözülmemesi, belgelendirme kapsamının geri alınması veya kapsamının daraltılması ile sonuçlanacaktır.

Not: Çoğu durumda askıya alma süresi 6 ayı geçmez.

11.5. Müşteri, belgelendirme kapsamının bu bölümleri için belgelendirme gerekliliklerini ısrarla veya ciddi şekilde karşılayamadığında, IAS, gereklilikleri karşılamayan bölümleri hariç tutmak için müşterinin belgelendirme kapsamını azaltacaktır. Bu tür herhangi bir azalma, belgelendirme için kullanılan standardın gereklilikleri ile uyumlu olacaktır.

12. Kuruluşa Verilen Belgeler:

12.1. Aşama I Denetimi:

 • Denetim planı
 • Endişe alanları ve kılavuza ilişkin yorumları içeren Aşama I denetim raporu
 • Uygunsuzluk Raporu
 • Fatura

12.2. Aşama II / Yenileme / Gözetim Denetimi:

 • Denetim planı
 • Denetim raporu
 • Objektif kanıt raporu
 • Uygunsuzluk raporu
 • Fatura

12.3. Onay sertifikası verilmesi tavsiyesi üzerine, Genel Müdürlükten, hariç tutulan maddeleri ele alan bir mektup ve logo çizimi ile birlikte Logo yönergelerinin Kullanımı verilir.

13. Genel Şartlar ve Koşullar

13.1. IAS’nin Sorumluluğu

13.1.1. IAS’nin “Akredite Yönetim Sistemi Süreci” güncel sayısına uygun olarak Değerlendirme ve Belgelendirme sağlamak IAS’nin sorumluluğundadır. Hizmetin sürekli iyileştirilmesine ilişkin Politikasını yerine getirirken, IAS’nin “Akredite Yönetim Sistemi Süreci” içeriğini değiştirme hakkını saklı tuttuğunu lütfen unutmayın.

13.2. Denetlenen Kuruluşun Sorumluluğu

 • IAS’nin bu hüküm ve koşullar altında hizmetleri sunabilmesi için gerekli olduğu şekilde ve olduğunda tüm belgeleri, bilgileri, olanakları ve değişiklikleri IAS’a sağlamak kuruluşun sorumluluğundadır.
 • IAS tarafından gerçekleştirilen denetimlerin doğrulanmasını sağlamak için gerekli tüm belgeleri, bilgileri ve ziyaretleri IAS’nin akreditasyon kuruluşlarına sağlamak kuruluşun sorumluluğundadır.
 • Akredite Yönetim Sistemi Sürecinin güncellenmesiyle ilgili olarak IAS web sitesini www.iascertification.com ziyaret etmek Müşteri Kuruluşun sorumluluğundadır.

13.3. Ücretler & giderler

 • İhale Belgeleri kapsamındaki anlaşmalar için: Tüm şartlar & koşullar, mutabık kalınan ihale belgelerine göre geçerli olacaktır.
 • Ödenecek ücretler ve ödeme koşulları, teklifin kuruluşa eklendiği IAS mektubunda detaylandırıldığı gibidir. Talep edilen hizmetler için temel ücretler, kuruluş tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğu varsayımına dayanmaktadır.
 • Özel Gözetim Ziyaretleri

Özel Gözetim Ziyaretleri, o sırada geçerli olan yaygın ücretlere göre ücretlendirilecektir.

 • Seyahat ve Tesadüfi Giderler

Tüm ücretler, fiili olarak ekstra olarak tahsil edilecek olan seyahat ve olası masraflar hariçtir.

 • Yasal Vergiler

Belirtilen tüm ücretler ve masraflar, geçerli olduğu takdirde geçerli oranda tahsil edilecek yasal vergilerden muaftır.

 • Faturalar

Faturalar, herhangi bir değerlendirme ziyaretinin/ziyaretlerinin tamamlanmasından sonra, mümkün olan en kısa sürede sunulacaktır.

 • Ödeme

Tüm ödemeler, faturanın alınmasından itibaren 7 gün içinde tercihen yerel Çek/talep poliçesi yoluyla “Entegre Değerlendirme Hizmetleri” adına yapılmalıdır. Fatura tarihinden itibaren 30 günden fazla ödenmeyen tutarlara yıllık %15 oranında faiz uygulanacaktır.

13.4. Onay Sertifikaları, IAS tarafından tam ödeme alınana kadar serbest bırakılamaz

13.5. Fesih

13.5.1. Taraflardan herhangi biri bu değerlendirme talebini feshedebilir: –

 • Bildirimle
 1. Taraflardan biri diğerine üç ay önceden yazılı bildirimde bulunabilir.
 • Varsayılan olarak
 1. Taraflardan birinin diğeri tarafından bu değerlendirme talebinin herhangi bir esaslı ihlalinin bildirilmesi üzerine.
 2. Taraflardan biri tasfiyeye girerse veya taahhüdün tamamı veya bir kısmı için bir kayyım veya yönetici atanırsa.
 • Değerlendirme talebinin bildirim, temerrüt veya başka bir şekilde feshedilmesi durumunda, bu belge uyarınca düzenlenen IAS Onay Sertifikası derhal geçersiz hale gelecek ve müşteri, aynısını kullanmayı bırakacak ve düzenlenen tüm belgeleri ve diğer hususları IAS’ye iade edecektir. buna uygun olarak veya bu Onay Sertifikasının bir göstergesini taşıyan.

14. Temel Terim

14.1. Kuruluş, bu hüküm ve koşulların yürürlükte olduğu süre boyunca her zaman, tüm tüzükler, kurallar, Herhangi bir yasal veya başka bir yetkili makam tarafından çıkarılan yönetmelikler, herhangi bir makam tarafından çıkarılan tüm tavsiyeler, kodlar ve benzer hususlar, buna uygun olarak veya Onay Sertifikasının hangi amaçla veya hangi amaçla verildiği veya IAS’nin diğer makul gereklilikleri uyarınca Onay Belgesinin yüksek kalite belgelendirme standartlarına uygun olarak düzenlenmesini ve yürürlükte kalmasını sağlamak için gerekli olduğu gibi.

14.2. Kuruluş, tüm belgelerin eksiksizliğini ve doğruluğunu ve bu şartların amaçları doğrultusunda IAS’ye sağlanan tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder & değerlendirme koşulları.

15. Sertifikalar ve Logoların Kullanımı ve Şikayet Prosedürü

15.1. İlk Değerlendirmenin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından IAS, değerlendirmenin yapıldığı kalite Standardını/Standartlarını detaylandıran ve tedarik kapsamını bildiren Onay Sertifikasını/Belgelerini kuruluşa verecektir. Onay Belgesi/Sertifikaları, kalite sistemlerinin gözetim denetimleri yoluyla tatmin edici bir şekilde sürdürülmesine bağlı olarak, veriliş tarihinden itibaren üç yıllık bir süre için geçerlidir/geçerlidir.

15.2. Bu program kapsamındaki belgelendirme, kuruluşun ürün veya hizmetinin belgelendirilmesi anlamına gelmez ve bu nedenle onu yasal yükümlülüklerinden muaf tutmaz.

15.3. LOGO Kullanımı ile ilgili ayrıntılar için lütfen info@iasiso.com adresinden bizimle iletişime geçin.

15.4. Kuruluş, herhangi bir kaynaktan alınan tüm şikayetleri kayıt altına almak için bir sistem kurmayı taahhüt eder. Alınan düzeltici eylem(ler) ve bu tür eylemlerin Organizasyon Yönetimi tarafından gözden geçirilmesi, doğrulama için hazır bulundurulacaktır. Şikayetçinin IAS’a da yazabileceğini bildirecekler.

15.5. IAS, sertifikalı müşterilere aşağıdaki resimde gösterildiği gibi kullanma yetkisi veren sertifika işaretine sahiptir. Müşteriler bu logoyu, işarette veya eşlik eden metinde neyin sertifikalandırıldığı konusunda belirsiz olmayacak şekilde ve IAS’nin sertifikayı verdiği açık bir şekilde kullanabilir.

15.6. Müşteriye, IAS /UQAS logosunu bir üründe veya ürün ambalajında ​​veya ürün uygunluğunu ifade ettiği şeklinde yorumlanabilecek başka bir şekilde kullanmaması tavsiye edilir.

15.7. IAS, işaretlerinin sertifikalı müşteriler tarafından laboratuvar testlerine, kalibrasyon veya muayene raporlarına veya sertifikalarına uygulanmasına izin vermeyecektir.

15.8. IAS’nin müşterisi, ürün ambalajı üzerinde veya müşterinin sertifikalı bir yönetim sistemine sahip olduğuna dair ekteki bilgilerde aşağıdaki ifadeyi kullanabilir. Ürün ambalajı, ürün parçalanmadan veya zarar görmeden çıkarılabilen ambalaj olarak kabul edilir. Ekteki bilgiler ayrı olarak temin edilebilir veya kolayca çıkarılabilir olarak kabul edilir. Tip etiketleri veya tanımlama plakaları ürünün bir parçası olarak kabul edilir. Açıklama hiçbir şekilde ürünün, işlemin veya hizmetin bu şekilde sertifikalandırıldığı anlamına gelmez. Açıklama aşağıdakilere atıfta bulunacaktır:
• Sertifikalı müşterinin kimliği (örn. marka veya isim);
• Yönetim sisteminin türü (örn. kalite, çevre) ve geçerli standart;
• Güçlendirme Güvence Sistemleri veya IAS.

15.9 Yasal olarak uygulanabilir bir hizmet Sözleşmesi aracılığıyla IAS, sertifikalı müşterinin aşağıdakileri izlemesini gerektirir:

 1. a) İnternet, broşürler veya reklamlar gibi iletişim ortamlarında veya diğer belgelerde sertifikasyon statüsüne atıfta bulunurken IAS ve UQAS gerekliliklerine uygundur;
  b) Belgelendirmesi ile ilgili herhangi bir yanıltıcı beyanda bulunmaz veya buna izin vermez;
  c) Bir belgelendirme belgesini veya herhangi bir bölümünü yanıltıcı bir şekilde kullanmaz veya kullanımına izin vermez;
  d) Sertifikasyonunun geri çekilmesi üzerine, IAS’nin yönlendirdiği şekilde, sertifikasyona atıfta bulunan tüm reklam konularını kullanmayı bırakır.
  e) Belgelendirme kapsamı daraltıldığında tüm reklam maddelerini değiştirir;
  f) Yönetim sistemi belgelendirmesine yapılan atıfların, IAS’nin bir ürünü (hizmet dahil) veya süreci belgelendirdiğini ima edecek şekilde kullanılmasına izin vermez;
  g) Belgelendirmenin, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetler ve sahalar için geçerli olduğu anlamına gelmez;
  h) Sertifikasını, IAS ve/veya sertifika sisteminin itibarını zedeleyecek ve kamuoyunun güvenini sarsacak şekilde kullanmaz.

Temerrüt durumunda, IAS önce onları posta yoluyla bilgilendirecektir. Müşteri yine de devam ederse, IAS, belgelendirme statüsüne yanlış atıfta bulunması veya belgelendirme belgelerinin, markaların veya denetim raporlarının yanıltıcı kullanımı nedeniyle müşteriye karşı yasal işlem başlatacaktır.

16. Sorumluluk

16.1. IAS Pvt. Ltd ve Komiteleri, IAS’nin işlevlerinin düzgün bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar, hizmet bilgisi veya tavsiyesi sağlarken ne IAS ne de herhangi bir çalışanı veya acentesi sağlanan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez.

Burada belirtilenler dışında, ne IAS ne de çalışanları veya temsilcileri (her biri adına bu maddeyi kabul etmiştir), herhangi bir kişinin herhangi bir eylem veya ihmal veya hatası nedeniyle maruz kaldığı herhangi bir kayıp, hasar veya masraftan sorumlu olmayacaktır. Her ne şekilde ve ne şekilde olursa olsun IAS, çalışanları veya temsilcileri tarafından veya niteliği ve şekli ne olursa olsun herhangi bir yanlışlık nedeniyle IAS tarafından veya adına herhangi bir şekilde verilen herhangi bir bilgi veya görüş, bir garanti ihlali teşkil etse bile .

Bununla birlikte, herhangi bir kişi IAS hizmetlerini kullanırsa veya onun tarafından veya adına verilen herhangi bir bilgi veya tavsiyeye güvenirse, IAS’nin herhangi bir ihmalkar fiili ihmalinden veya hatasından kaynaklandığı kanıtlanan, bir mahkemede kanıtlanan kayıp, hasar veya masraflara maruz kalırsa, yasa veya ilgili yargı yetkisi, çalışanları veya acenteleri veya IAS tarafından veya adına verilen bilgi veya görüşteki herhangi bir ihmalkar yanlışlık durumunda, IAS bu kişiye kanıtlanmış zararı için IAS tarafından alınan ücret tutarına kadar ancak bu tutarı aşmayan tazminat ödeyecektir. belirli hizmet, bilgi veya görüş.

17. Tazminat

17.1. Kuruluş, aşağıdakilerden kaynaklanan tüm maliyetleri, iddiaları, eylemleri ve talepleri IAS acentelerine tam ve etkili bir şekilde tazmin edecektir:

 • IAS tarafından sağlanan hizmet, yalnızca bu tür iddiaların IAS’nin, çalışanlarının veya acentelerinin ihmalinden kaynaklandığı ölçüde hariç tutulur.
 • Bu şartlara uygun olarak IAS tarafından sağlanan herhangi bir sertifika, lisans, uygunluk işaretinin kuruluş tarafından kötüye kullanılması & koşullar.
 • Bu şartların herhangi bir şekilde ihlali & koşullar.

18. Mücbir Sebep

18.1. IAS, makul olarak öngörülemeyen, kontrolü dışındaki herhangi bir konunun sonucu olarak bu tür yükümlülükleri yerine getirmekten hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

19. Gizlilik

19.1. Yasaların gerektirdiği durumlar dışında, IAS ve Kuruluş kesinlikle gizli olarak davranacak ve diğerinin önceden yazılı izni olmadan, ellerine geçen hiçbir bilgiyi, çalışanlarının, acentelerinin veya diğer kişilerin mülkiyetinde bulunan bilgileri hiçbir üçüncü tarafa ifşa etmeyecektir. bu şartlar sayesinde & koşullar.

19.2. Denetim sırasında elde edilen tüm bilgiler, doğrulama için IAS personeline açık olacaktır (dahili Sertifikasyon Sürecinin bir parçası olarak) & ilgili akreditasyon kuruluşundan personel (Akreditasyon Sürecinin bir parçası olarak). İç personel veya Akreditasyon Kurumu personeli tarafından yapılan incelemenin sonucu denetlenen Kuruluşun ilgisini etkiliyorsa, denetlenen kuruluş IAS tarafından yazılı olarak bilgilendirilecektir.

20. Hukuk

20.1. Bu şartlar & koşullar Hindistan yasalarına tabidir ve taraflar Yeni Delhi’deki adalet mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir ve yapılan tüm bildirimler ve işlemler, tarafının adresine önceden ödenmiş taahhütlü posta ile gönderilirse usulüne uygun olarak yapılmış sayılır. yukarıda görünen veya diğer tarafından daha sonra bildirilebilecek şekilde.

21. Tahkim

21.1. IAS ücretlerinin ödenmesi dışında taraflar arasında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık veya farklılıklar, bu şartların temerrüdü durumunda taraflarca atanacak tek bir hakem tarafından belirlenecektir & koşullar

22. Onayın Sürdürülmesi

22.1. İlgili Yönetim sisteminin her zaman sürdürüleceği anlayışı ile Kuruluşa Onay Belgesi verilir ve bu amaçla IAS, Belgesi ile birlikte Kuruluşa bildirilecek olan IAS Gözetim Planına uygun olarak Gözetim Denetimleri yapacaktır. Onay.

22.2. Gözetim denetimi sırasında, Onay belgesinin üç yıllık geçerlilik süresi boyunca ilgili tüm Yönetim sistemi unsurlarının en az bir kez incelenmesi sağlanır.

22.3. İlk belgelendirme denetimi ile birinci ve ikinci gözetim denetimi arasındaki aralık, son denetim tarihinden itibaren bir yılı geçemez.

22.4. Üç yıllık sürenin sonunda Kuruluş Belgelendirmeye devam etmek isterse Yenileme Denetimi yapılır.

23. Askıya Alma, Geri Çekme veya İptal

23.1. Aşağıdakilerin tespit edilmesi halinde Onay Belgesi askıya alınır, geri çekilir veya iptal edilir:

 • Örgüt, belirtilen zaman çerçevesi içinde gözetimi kabul etmiyor
 • Kuruluş, kararlaştırılan zaman ölçeği içinde düzeltici eylemi tamamlamaz
 • Kuruluş, ilgili standartların gereksinimlerine uymuyor
 • Kuruluş, Sertifikasyon sözleşmesinin mali gereksinimlerine uymuyor
 • Kuruluş, IAS’nin itibarını zedeleyebilecek eylemlerde bulunur
 • Sertifika veya Logo herhangi bir şekilde kötüye kullanılıyor.
 • Kuruluş tasfiyeye girer veya varlığı sona erer veya onaylandığı faaliyetlerini durdurur.
 • Örgütün faaliyetleri mahkeme / yasal makamların direktifleri ile durdurulur.

Bir veya daha fazla Yönetim Standardı/Spesifikasyonunun/Spesifikasyonunun/Spesifikasyonunun belgelendirilmesi, askıya alma/azaltma/geri çekilmeye tabidir, IAS, bunun diğer Yönetim Sistemi Standard(lar)ı/Spesifikasyon(lar)ına yönelik Sertifikasyon üzerindeki etkisini araştıracaktır.

24. İtirazlar

24.1. Talep Formu’nda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi verimli ve tatmin edici hizmetler sağlamak IAS’nin çabası olacaktır. Ancak, IAS’nin herhangi bir kararının veya davranışının herhangi bir taraf için haksız ve zarar verici olduğunun hissedilmesi durumunda, hangi taraf IAS’ye başvurabilir ve yeniden ele alınmasını isteyebilir. Bu itirazlar yazılı olarak IAS’ye gönderilmelidir.

25. Sorumluluk reddi beyanları

25.1. Bu belge, IAS’nin potansiyel / mevcut müşterilerine rehberlik etmeyi amaçlasa ve içeriğinin doğru ve güncel tutulması için her türlü çaba gösterilse de, içeriği ve uygulanabilirliği açısından kapsamlı veya kesin olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Değerlendirme denetimi / Belgelendirme / Gözetim, her bir vakanın / durumun gerçeklerine ve koşullarına dayalı olarak her zaman denetçinin muhakemesini gerektiren faaliyetler olduğundan, bu belge, belgelendirme faaliyetlerinin kapsamı, yorumlanması ve uygulanabilirliği açısından bağlayıcı IAS olarak yorumlanamaz.